Riepu garantijas reģistrācija

Riepu garantija ir bezmaksas priekšrocība, ko piešķiram mūsu klientiem. Šī 1 gada garantija nodrošinās klientam jaunu atbilstošu riepu bez maksas, ja klienta oriģinālā riepa tiek nejauši sabojāta. Garantija ir spēkā tikai riepām, kas iegādātas laika periodā no 01.01.2022. līdz 31.12.2022. Latvijas teritorijā pie Nokian Tyres dīlera, kas piedalās programmā. PIEZĪME: Obligātajos laukos jānorāda informācija par galalietotāju. Ir nepieciešams norādīt galalietotāja tālruņa numuru vai e-pasta adresi.
Mobilā tālruņa numurs atvieglo garantijas lietas izskatīšanu.
Jūs saņemsiet apstiprinājumu pa e-pastu.
Gadījumā, ja jūsu automašīnai ir dažāda izmēra priekšējās un aizmugurējās riepas, lūdzu, reģistrējiet katru izmēru atsevišķi.
Es piekrītu pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. Izlasīt pakalpojumu sniegšanas noteikumus